Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Visoje Europos Sąjunogje siūloma tobulinti pensijų sistemas

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, šį rudenį įsitrauks į diskusijas dėl pensijų sistemų tobulinimo. Tai vyks, siekiant atsakyti į Europos Komisijos parengtoje Žaliojoje knygoje „Adekvačios, tvarios ir saugios Europos pensijų sistemos“ išdėstytus klausimus ES šalims narėms, informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija..

Šiame konsultaciniame dokumente aprašytos svarbiausios ES šalių problemos pensijų srityje ir siūloma kiekvienai valstybei nutarti, kokiu būdu jas spręsti. Lietuvoje šiam tikslui bus rengiami susitikimai su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine visuomene, suinteresuotomis institucijomis. Visoms valstybėms iki lapkričio vidurio pateikus savo išdiskutuotus pasiūlymus, Europos Komisija pradės rengti Baltąją knygą, kurioje apibendrins siūlomų pasikeitimų gaires.

Žaliojoje knygoje pabrėžiama, kad pensijų sistemoms skiriama didelė viešųjų finansų dalis, todėl būtina apie jų tvarumą kalbėti turint omeny ir visų viešųjų finansų tvarumo užtikrinimą. Pagrindinis uždavinys visoms valstybių narių pensijų sistemoms – kaip mažėjant darbingo amžiaus asmenų ir augant pensinio amžiaus žmonių gyvenimo trukmei, išspręsti vis didėjančias išlaidas pensijoms, tenkančias vis mažesnei darbingo amžiaus asmenų daliai.

Dokumente išvardinti pensijų sistemų modernizavimo prioritetai ir iškeliami konkretūs klausimai, padedantys apibrėžti, kaip tai turi būti pasiekta. Žaliojoje knygoje nekvestionuojama valstybių narių prerogatyva spręsti su pensijomis susijusius klausimus ir nesiūlomas idealus visoms šalims tinkantis pensijų sistemos modelis. Tačiau kadangi vienos šalies sprendimai gali padaryti didelę įtaką kitoms šalims, ES politinis koordinavimas šioje srityje būtinas norint padaryti pažangą valstybių narių lygmeniu, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Telšių.info

(Visited 48 times, 1 visits today)
123456