Akcijos „Kaminukas“ metu nustatyti 6 pažeidimai Telšių rajone

0
135

kaminukai-3Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas baigė akcija ”Kaminukas“. Akcijos tikslas oro taršos prevencija ir neteisėto atliekų deginimo kontrolė. Akcijos metu surengti 25 reidai, kurių metu patikrintos 178 įmonės ir 15 fizinių asmenų. Pažeidėjams bus surašyti 32 protokolai.

Eksploatuojant katilus tiek buityje, tiek įmonėse galima naudoti tik kurą. Atliekas deginti griežtai draudžiama. Jos turi būti priduodamos atliekų tvarkytojams. Deja šio draudimo paiso ne visi. Tikrinimu metu buvo nustatyti atvejai, kuomet kaip kuras buvo naudojami seni langai, baldų gamybos atliekos, laminuota plokštė, pakuotės. Viena įmonė savo patalpas šildė degindama alyvų atliekas.

Vykdant akciją taip pat nustatyta atliekų tvarkymo, rūšiavimo pažeidimų ir kitų, susijusių su oro taršos apskaitos, monitoringo nevykdymu. Į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimus turi vykdyti veiklos vykdytojai eksploatuojantys kurą deginančius įrenginius kurių vardinė šiluminė galia didesnė kaip 0,12 MW. Matavimų atlikimo dažnumas priklausomai nuo naudojamų įrenginių galios ir kuro rūšies. Tokia prievolė numatyta Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, 15-20 punktuose.

Daugiausiai pažeidimų nustatyta Plungės rajone – 9, Šiaulių mieste – 7, Telšių rajone – 6.

Akcijos tikslas nebuvo vien išaiškinti daromus pažeidimus. Tikrinimus atlikę pareigūnai įmonių atstovams patarė, kaip tinkamai tvarkyti atliekas, kokie reikalingi dokumentai. Vykdant tokias akcijas siekiama, kad kuo mažiau būtų teršiamas oras, o atliekos butų tinkamai tvarkomos ir rūšiuojamos.

Akcija „Kaminukas“ baigėsi, tačiau tikrinimai, ne tokie intensyvus, bus vykdomi visus metus.

Artūras Konderauskas
LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas

kaminukai-5 kaminukai-4 kaminukai-2 kaminukai-1