Apdovanoti konkurso „Jaukios Kalėdos 2009“ nugalėtojai

0
240

Telšių rajono savivaldybės meras Valdemaras Ramšas apdovanoja konkurso nugalėtojus     2010 m. sausio 8 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ vyko Telšių rajono savivaldybės, Telšių apskrities laikraščio „Telšių žinios“ ir Birutės Lekavičiūtės firmos „Skinta“ organizuoto konkurso „Jaukios Kalėdos 2009″ nugalėtojų pagerbimo šventė.

„Kalėdos turi būti jaukios“, – nesuabejojo organizatoriai ir jau dešimtą kartą pakvietė į šventinės aplinkos konkursą „Jaukios Kalėdos 2009″. Pasak organizatorių, kasmet šis konkursas susilaukia vis daugiau dalyvių, puošiasi švietimo, kultūros įstaigos, parduotuvės, kavinės, verslo įmonės ir, žinoma, mūsų rajono gyventojai. Telšių mieste ir seniūnijose atsiranda vis daugiau kūrybingų ir grožį puoselėjančių žmonių.

Pasak Birutės Lekavičiūtės, šiais metais, renkant nugalėtojus, dėmesys buvo atkreiptas ne tik į didelius, investicijų reikalaujančius projektus, bet ir į nedidelius, rankų bei širdies sušildytus šventinius akcentus. Buvo vertinamas originalumas, stilingumas, netikėti sprendimai, išradingumas. Išskirtos 4 kategorijos: vitrina, aplinka, įstaiga ir gyvenamojo namo kiemas, pagal kurias buvo atrinkti geriausieji ir kūrybingiausieji.

Telšių rajono savivaldybės meras Valdemaras Ramšas ir mero pavaduotojas Vytautas Kleiva įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles šių metų konkurso nugalėtojams: Upynos seniūnijoje – Violetai ir Arūnui Ūsiams, Zojai Antonovai ir Sauliui Dišleriui, Virginijai ir Petrui Kuizinams, Upynos seniūnijai; Ryškėnų seniūnijoje – Daivai ir Vytautui Dužinskams, Virginijai ir Kastyčiui Bykovams, Jadvygai ir Vaciui Vėlavičiams, Ryškėnų kultūros centrui; Tryškių seniūnijoje – Irutei ir Stanislovui Lemežiams, Levonidai ir Vidmantui Navickams, Rimantei Malakauskienei ir Sigitui Petkevičiui, Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinei mokyklai; Degaičių seniūnijoje – Laimai ir Vytautui Šapams, Emilijai Bodžienei, Marytei ir Claers Pchilip Elmgren; Viešvėnų seniūnijoje – Angelei ir Vytautui Bagočiams, Vidai ir Petrui Levenauskams, Laimutei ir Rimui Urbonams, Viešvėnų pagrindinei mokyklai; Luokės seniūnijoje – Vandai Lukošienei, Irenai ir Algirdui Kavaliauskams, Sigitai ir Sigučiui Jokubauskams, Alvydui Aveliui ir Laimai Poškutei, Zofijos ir Arūno Noreikų parduotuvei; Gadūnavo seniūnijoje – Ievai Stanienei, Onai Vandai ir Antanui Manciams, Renatai ir Vidmantui Sadauskams; Žarėnų seniūnijoje – Kristinai ir Romui Petkevičiams, Birutei ir Stasiui Meškauskams, Stasei ir Algirdui Leščiauskams, Žarėnų „Minijos“ vidurinei mokyklai; Varnių seniūnijoje – Kazimierai ir Artūrui Kaminskiams, Palmirai ir Stasiui Valiams, Linai ir Artūrui Paliuliams, Pavandenės pagrindinei mokyklai; Nevarėnų seniūnijoje – Astai ir Gintarui Rimkams, Ilonai ir Juozui Jociams, Janinai ir Stanislovui Glodeniams, Nevarėnų kultūros centrui; Telšių mieste – Irenai ir Algirdui Varkaliams, Telšių miesto bendruomenės „Arvydėja“ pirmininkui Jonui Kupčinskui, VšĮ „Telšių miškų urėdija“, juvelyrinių dirbinių parduotuvei „Hermis“, VĮ „Telšių regiono keliai“, Žemaitės dramos teatrui, „Atžalyno“,Telšių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ „Germato“ vidurinėms mokykloms, „Saulėtekio“ pradinei mokyklai, lopšeliui-darželiui „Eglutė“.

Telšių miesto seniūnas Darius Klemanskas taip pat įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles Juozui ir Irenai Gaidamavičiams, Pranui ir Eleonorai Rumbučiams, padovanojusiems miestui žaliaskares, kurios Žemaitijos sostinės gyventojus ir svečius džiugino per visą Adventą ir Naujųjų metų šventes.

Susirinkusiems koncertavo Telšių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ (vad. G. Vaitkaitis, koncertmeisterė D. Liudvinskienė), Telšių muzikos mokyklos klarnetistai Lukas ir Dovydas, saksofonininkė Monika (mokytojas S. Pikiotas, koncertmeisterė G. Šulcaitė).

Jurgita Armalienė, Telšių rajono savivaldybės mero patarėja ryšiams su visuomene