Baigėsi akcija „Garažiukas“, jos rezultatai nėra džiuginantys

0
165

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnai vykdydami akciją „Garažiukas“ visą mėnesį rengė reidus ir tikrino, gyvenamas teritorijas, garažų masyvus ir automobilius remontuojančias įmones bei asmenis. Nustatyta daugiau kaip 70 aplinkosauginių pažeidimų. Atsakingiems asmenims surašyti protokolai ir jau paskirta baudų už daugiau kaip 3000 eurų.

ŠRAAD pareigūnai vykdydami akciją „Garažiukas“ surengė 40 reidų. Jų metu buvo patikrinta daugiau kaip 100 fizinių asmenų ir ūkio subjektų. Rezultatai tikrai nėra džiuginantys, nustatytas 71 aplinkosauginis pažeidimas. Daugiausiai pažeidimų nustatė Šiaulių agentūra – 16. Po 13 pažeidimų išaiškinta Mažeikių ir Plungės rajonuose, 10 – Telšių rajone.

Automobilius remontuojantys asmenys ir įmonės vis dar aplaidžiai tvarko jų veikloje susidarančias pavojingas atliekas. Atliekos nerūšiuojamos, maišomos su komunalinėmis atliekomis, nevedama jų apskaita, o kartais net teršiama aplinka. Patikrinimus vykdę aplinkosaugininkai, atsakingiems asmenims surašė protokolus. Už netinkamą atliekų tvarkymą, apskaitos nevykdymą administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 247 str.) fiziniams ir juridiniams asmenims numato baudas nuo 90 iki 440 eurų.

Reikia pažymėti, kad jau ankščiau tikrintuose didžiosiose įmonėse ir autoservisuose padėtis kardinaliai pasikeitusi į gerąją pusę. Atliekos rūšiuojamos ir priduodamos atliekų tvarkytojams.

Kitą, nemažą dalį, nustatytų pažeidimų sudaro eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas. Šią veiklą vykdantys asmenys turi turėti taršos leidimus ir laikyti kitų aplinkosauginių reikalavimų. Deja neretai automobiliai ardomi kaip papuolė, liejasi alyva, mėtosi filtrai, o automobilių dalys sandėliuojamos tiesiog ant žemės įvairiose pakampiuose.

Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 235 str. 4d.) už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimą neturint Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Aplinkosaugininkai ENTP ardymo veiklą vykdžiusiems asmenims ne tik surašė protokolus bet ir teikė privalomuosius nurodymus nutraukti veiklą ir perduoti ENTP ardymo metu susidariusias atliekas atliekų tvarkytojams ir tai liudijančius dokumentus pateikti ŠRAAD agentūroms.

Nepaisant didelių baudų, pasitaikė asmenų, kurie dėl ENTP ardymo įkliuvo jau ne pirmą kartą. Kai kurie jų, siekdami sumėtyti pėdas pakeitė veiklos vietą, tačiau neteisėto verslo nemetė.

Akcijos metu nustatyta ir aplinkosauginių pažeidimų nesusijusiu su transporto priemonių remonto ir priežiūros veiklą, tokių kaip mėšlo ir srutų tvarkymas bei kitokių.

Nors akcija „Garažiukas“ ir baigėsi, tačiau Šiaulių regiono aplinkosaugininkai ir toliau tikrins automobilius tvarkančias įmones ir asmenis bei garažų masyvus.

Reda Arlauskienė
Administravimo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė