Balsuokite ir išrinkite šių metų Telšių miesto garbės pilietį

0
221

Iki balandžio 20 dienos buvo galima teikti siūlymus dėl Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo. Iš viso buvo pateiktos 8 kandidatūros. Gyventojai kviečiami išreikšti savo nuomonę elektroniniu balsavimu internetinėje svetainėje www.telsiai.lt (DIENOS KLAUSIMAS) iki gegužės 1 d., pasirenkant vieną kandidatūrą. Telšių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo komisija, atsižvelgdama į gyventojų nuomonę dėl labiausiai Telšių miesto Garbės piliečio vardo vertų kandidatų, posėdyje priims galutinį sprendimą paprasta balsų dauguma, o išrinktos kandidatūros bus teikiamos Telšių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

Primename, kad Telšių miesto Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat užsieniečiams, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir nuopelnais ūkio, verslo, plėtros, kultūros, meno, švietimo, sporto, medicinos, labdaros ir paramos, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse, arba už ilgalaikę visuomeninę veiklą bei kilnius poelgius, padariusius teigiamą poveikį visuomenei, taip pat už nuopelnus garsinant Telšių miesto vardą šalyje ir pasaulyje.

Petras Gintalas. Nuotrauka iš palangostiltas.lt
Petras Gintalas. Nuotrauka iš palangostiltas.lt

Petras Gintalas – dailininkas, poetas, Vilniaus Dailės Akademijos Telšių fakulteto profesorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Tarptautinės medalių federacijos narys. Žymus Lietuvos menininkas, kuria medalius, reljefinę metalo plastiką, grafiką, tapybą. Jo pastangų dėka Telšių mieste jau trisdešimtus metus iš eilės vyksta Tarptautinės medalių kūrėjų stovyklos. Jo darbų galima rasti Telšių miesto viešosiose erdvėse.

Nerijus Juška. Nuotrauka iš klubas.lt
Nerijus Juška. Nuotrauka iš klubas.lt

Nerijus Juška – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto primarijus. Vienas garsiausių solistų Lietuvos baleto istorijoje, apdovanotas Auksiniu scenos kryžiumi. Daugelio Europos ir pasaulio konkursų prizininkas ir laureatas, sukūręs įvairiausių vaidmenų su pasaulio baleto įžymybėmis. Savo talentu garsina Telšius, visada pažymi, kad yra kilęs iš Žemaitijos sostinės, išdidžiai reprezentuoja savo kraštą Lietuvoje ir pasaulyje.

Adolfas Kišonas. Nuotrauka iš pzemeitis.lt
Adolfas Kišonas. Nuotrauka iš pzemeitis.lt

Adolfas Kišonas – tapytojas, dendrologas, dekoratyvinių augalų specialistas, Lietuvos kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos dendrologų draugijos Garbės pilietis ir Degaičių seniūnijos Garbės pilietis. Jo paveiksluose užfiksuotos gražiausios Žemaitijos, Telšių rajono vietos. Menininkas, dendrologas atgaivino XIX a. įkurtą ir apleistą Degaičių parką. A. Kišonas kiekvienais metais Degaičių parkui dovanoja želdinių, jo dėka šis parkas įtrauktas į valstybės saugomų objektų sąrašą ir priskirtas prie Gamtos paminklų.

a. a. Rimas Linkus. Rinkimų organizatoriu nuotrauka.
a. a. Rimas Linkus. Rinkimų organizatoriu nuotrauka.

a. a. Rimas Linkus – atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmosios Telšių rajono tarybos pirmininkas. Prisidėjo prie Panų kalno, Mergakalnio koplytėlių atstatymo. Per jo pirmininkavimo laikotarpį buvo įkurtas parkas (ties dabartine „Vilties“ mokykla), užbaigta statyti 8-oji vidurinė mokykla su baseinu, įrengtas ir perstatytas Telšių miesto stadionas, pastatytas Gimdymo namų korpusas prie ligoninės, muziejaus „Alka“ priestatas ir įgyvendinta daug kitų Telšių miestui svarbių projektų.

Vytautas Stulpinas. Rinkimų organizatorių nuotrauka.
Vytautas Stulpinas. Rinkimų organizatorių nuotrauka.

Vytautas Stulpinas – poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos narys, įvairių projektų ir literatūrinių renginių partneris, aktyvus Telšių miesto visuomenės veikėjas, išleidęs 5 savo eilių knygas, redagavęs daugelio kitų autorių leidinius. Jo pastangomis įgyvendinta daug gražių ir prasmingų iniciatyvų, poetas aktyviai veikia, siekdamas poeto Vytauto Mačernio atminimo įamžinimo paminklinėje skulptūroje. V. Stulpinas – ilgametis Telšių apskrities literatūrinio konkurso „Septintoji kalva“ komisijos pirmininkas ir vertintojas, vienas aktyviausių organizatorių Telšių krašte rengiant tarptautinius „Poezijos pavasarius“. Už kūrybinę veiklą apdovanotas respublikinėmis Salomėjos Nėries ir Dionizo Poškos premijomis.

Nijolė Narmontaitė. Nuotrauka iš vebidoo.com
Nijolė Narmontaitė. Nuotrauka iš vebidoo.com

Nijolė Narmontaitė – lietuvių kino ir teatro aktorė, dainininkė, knygos „Aktoriai, režisieriai ir kasininkės. Ko nematė žiūrovai“ autorė, renginių vedėja. Sukūrė per penkiasdešimt įvairiausių vaidmenų teatre, kine bei televizijoje. Daugybės konkursų laureatė ir prizininkė. Menininkė – Žemaitijos sostinės patriotė, ji, bendradarbiaudama su Žemaitės dramos teatru, vaidina žemaitiškame spektaklyje „MUOTINUOMS, CIUOCIEMS, BABŪNIEMS IR MERGELKOMS“ ir sėkmingai reprezentuoja Žemaitijos sostinę bei žemaitišką kalbą Lietuvoje bei užsienyje.

Nijolė Sadūnaitė. Rinkimų organizatorių nuotrauka.
Nijolė Sadūnaitė. Rinkimų organizatorių nuotrauka.

Nijolė Sadūnaitė – vienuolė, Lietuvos laisvės gynėja, disidentė, apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro Didžiuoju kryžiumi, Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, Kalifornijos Respublikonų partijos Tautybių grupės medaliu, taip pat jai suteiktas JAV Teksaso miesto Garbės piliečio vardas, įteikiant Šv. Pransiškaus Asyžiečio medalį, o lietuvių bendruomenė skyrė Laisvės premiją. Kurį laiką gyveno Telšiuose ir globojama vyskupo Vincento Borisevičiaus davė pirmuosius įžadus. Okupacijos metais dažnai lankydavosi Telšiuose, bendravo su vietos katalikais, jaunimu, daugino bei platino pogrindžio žurnalą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Už aktyvią antisovietinę veiklą ne kartą suimta ir tardyta. Viena iš Lietuvos katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ steigėjų, išleidusi dvi atsiminimų knygas, kurios buvo išverstos į daugelį užsienio kalbų.

Algirdas Žebrauskas. Nuotrauka iš pzemeitis.lt
Algirdas Žebrauskas. Nuotrauka iš pzemeitis.lt

Algirdas Žebrauskas – profesorius, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedros vedėjas, UAB „Architekto studija“ direktorius, architektas, LR aplinkos ministro patarėjas, Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, Žemaičių kultūros draugijos signataras, Telšių „Lions“ klubo narys, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, apdovanotas Žemaičių šlovės žvaigžde ir Lietuvos architektų sąjungos Garbės ženklu už indėlį kuriant nacionalinę architektūrą. Vienas iš ryškiausių Telšių miesto labui dirbančių žmonių, kuris savo indėlį įdėjo beveik į kiekvieną šiandien Telšius garsinantį tiek architektūrinį, tiek meninį objektą. Rengė tiriamuosius darbus ir straipsnius, kurie lėmė, kad Lietuvoje valstybės saugomais buvo įteisinti vieninteliai kubizmo (Šv. Mikalojaus cerkvė Telšiuose) ir tautinio (Rainių kančios koplyčia) stiliaus statiniai. Rengė daugelio Telšių miesto architektūros objektų, aikščių, meno skulptūrų, kultūros paveldo objektų statybos ir rekonstrukcijos projektus, Masčio ežero pakrantės tvarkymo projektinius pasiūlymus. A. Žebrausko iniciatyva ir rūpesčiu sukurtas Telšių miesto herbas ir vėliava, atkurtas ir patvirtintas istorinis Žemaitijos herbas ir vėliava, inicijuotas „Didžiosios Žemaičių sienos“ meninis projektas. Yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytos darbo grupės Žemaitijos krikštui ir Žemaičių vyskupystės 600 m. jubiliejui paminėti narys, jubiliejaus minėjimo sumanytojas ir aktyvus vyriausybinės jubiliejaus programos rengėjas. Šio žmogaus didžiulių pastangų ir unikalių idėjų dėka šiandien Žemaitijos sostinė yra pripažinta vienu gražiausių lankytinų Lietuvos miestų. Daugybės konkursų laureatas ir prizininkas, aktyvus visuomenininkas, rašo straipsnius, skaito paskaitas.