Bus dalinami kompostavimo konteineriai

0
38

Vykdant projektą „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009, kuris yra finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, š. m. balandžio – liepos mėnesiais Telšių regiono kaimo vietovių individualių namų gyventojams bus dalinami kompostavimo konteineriai: Telšių sav.- 3269, Plungės sav.- 2554, Rietavo sav.- 613, Mažeikių sav.- 3779. Pagal šį projektą kompostavimo konteineriai neskiriami Mažeikių, Plungės, Rietavo, Telšių savivaldybių centrų bei Viekšnių, Sedos, Varnių miestelių gyventojams.

Kompostavimo konteineriai skirti kompostuoti bioskaidžias atliekas (augalinės kilmės maisto likučius-daržovių atliekas, arbatžoles, kavos tirščius, smulkintus kiaušinių lukšus- ir žaliąsias atliekas- smulkintas šakas, nupjautą žolę, išrautas piktžoles, sugrėbtus lapus – bei kitas panašios kilmės atliekas).

Kompostavimui skirti konteineriai bus perduodami nemokamai, pasirašius 5 (penkerių) metų panaudos sutartį. Kaimo individualių valdų gyventojus, norinčius įsigyti kompostavimui skirtą konteinerį, prašome kreiptis į seniūnijų seniūnus, kurie iki š. m. gegužės 10 d. turi pateikti sąrašus į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“.

Informacija dėl kompostavimo konteinerių įsigijomo bus skelbiama seniūnijose ir internetinėje svetainėje www.tratc.lt, praneša UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Telšių.info