Bus suskaičiuoti rajono miškuose gyvenantys vilkai ir lūšys

0
68

lusisVasario 3 d. ir 6 d. bus skaičiuojama, kiek vilkų ir lūšių gyvena Lietuvos miškuose.

Vilkų apskaitą visuose šalies miškuose vykdys valstybinių miškų urėdijų ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų darbuotojai. Apskaitoje gali dalyvauti medžiotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir Lietuvoje gyvenančių plėšriųjų žvėrių gausos ir apsaugos klausimams neabejingi gyventojai.

Vadovaujantis pernai aplinkos ministro patvirtintu Vilko apsaugos planu, Lietuvos vilkų populiacijos dydis ir paplitimas turi būti vertinami kasmet pagal vilkų apskaitos rezultatus.

Paprastai vilkų apskaita atliekama registruojant pėdsakus sniege, todėl ją galimą vykdyti tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Apskaita kartojama du kartus, kas trys – keturios dienos. Pernai vilko populiacijos pagal pėdsakus apskaita nebuvo vykdoma dėl šiltų orų.

Siekiant tiksliau įvertinti vilkų ir lūšių populiaciją Lietuvoje, vasario 3 d. ir 6 d. šie gyvūnai bus skaičiuojami ne tik valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose.

Norintieji dalyvauti apskaitoje turėtų apie tai pranešti artimiausiai miškų urėdijai ar valstybinio gamtinio rezervato direkcijai. Daugiau informacijos rasite miškų urėdijų ir valstybinių gamtinių rezervatų direkcijų tinklalapiuose.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija