Darbo pasiūlymų skaičius apskrityje kovo mėnesį padidėjo 28,2 proc.

0
76

darbo-pasiulymas2014 m. balandžio 1 d. Telšių teritorinėje darbo biržoje buvo registruotas 11731 bedarbis, 537 mažiau nei kovo 1 d. ir 2218 mažiau nei prieš metus. Registruoti bedarbiai sudarė 12,91 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Vyrų registruotas nedarbas sumažėjo 0,9 proc. punkto ir sudarė 12,2 proc., moterų sumažėjo 0,3 proc. punkto ir sudarė 13,6 proc., jaunimo iki 25 m. amžiaus registruotas nedarbas sumažėjo 0,9 proc. punkto ir sudarė 6,6 proc. Mažiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Rietavo sav.(8,99 proc.), daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Mažeikių r. sav. (15,83 proc.).

Per kovo mėnesį Telšių TDB specialistai padėjo įsidarbinti 1068 asmenims, 235 daugiau nei vasario mėnesį. 771 asmuo įdarbintas pagal terminuotas ir 297 asmenys pagal neterminuotas darbo sutartis. 267 bedarbiai nukreipti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, t.y. 25 daugiau nei vasario mėnesį, dar 224 pradėjo savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimą (95 daugiau nei vasario mėnesį).

Per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 949 darbo ieškantiems asmenims, 53 mažiau nei vasario mėnesį. Įregistruotų bedarbių tarpe moterys sudarė 38,7 proc., vyrai – 61,3 proc., gyvenantys kaimo vietovėse 35,3 proc., neturintys profesinio pasirengimo – 46,2 proc., jaunimas iki 25 m. amžiaus – 23,5 proc., jaunimas iki 29 m. amžiaus – 38,3 proc., vyresni nei 50 m. amžiaus – 19,3 proc., niekur nedirbę – 12,1 proc.

Per mėnesį darbdaviai įregistravo 1148 naujus darbo pasiūlymus, 182 daugiau nei vasario mėnesį. 842 laisvos darbo vietos įregistruotos pastoviam darbui ir 306 pagal terminuotas sutartis. Paklausiausios profesijos: administratoriams, padalinio vadovams, vadybininkams, architektams, elektromonteriams, skardininkams, apdailinimams, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams, plataus profilio statybininkams, virėjams, siuvėjams, pagalbiniams darbininkams, valytojams.

Kovo mėnesio pabaigoje laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 754 bedarbiai, 30 daugiau nei vasario mėnesio pabaigoje.

Nuo 2014 metų sausio 2 dienos Telšių teritorinė darbo birža partnerio teisėmis įgyvendina Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamą projektą „Išlik darbo rinkoje“, skirtą vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus ir ilgalaikių bedarbių integravimui į darbo rinką. Nuo 2014-04-07 į šį projektą įtraukta nauja tikslinė grupė – jaunimas iki 29 m., taikant Jaunimo garantijų iniciatyvą. Projekto metu bus įgyvendinamos trys remiamo įdarbinimo priemonės – įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir darbo rotacija. Darbo birža iš dalies kompensuos išlaidas darbdaviams, įdarbinantiems ilgalaikius ir vyresnius nei 50 metų bedarbius. Kviečiame darbdavius aktyviai bendradarbiauti su Telšių teritorine darbo birža ir teikti paraiškas tikslinių grupių asmenų įdarbinimui.

2014 metais ypatingas dėmesys bus skiriamas jaunimo įdarbinimui. Nuo metų pradžios Telšių teritorinė darbo birža įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvas, kurių tikslas mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Iniciatyvos įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant darbo biržai, vietos bendruomenėms, savivaldos institucijoms, nevyriausybinėms ir jaunimo organizacijoms bei regiono darbdaviams. Šiuo metu Jaunimo garantijų iniciatyvos teikiamos 1028 asmenims, per pirmą ketvirtį sėkmingai įsidarbino 264, dalyvauja Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse 46 jauni iki 29 m. amžiaus darbo ieškantys asmenys.

Telšių TDB Darbo išteklių skyriaus informacija