Dėl seniūnaičių sueigos Ryškėnų seniūnijoje

0
96

Š. m. vasario  10 d.  16 val. kviečiama seniūnaičių sueiga Ryškėnų seniūnijos patalpose. Sueigoje kviečiame dalyvauti bendruomenių atstovus, Ryškėnų seniūnijos gyventojus.

  Numatoma darbotvarkė:

  1 Ryškėnų seniūnijos veiklos ataskaita už 2011 m.:

Pranešėjas seniūnas Benediktas Šniaukas;

  2. Seniūnijos 2012 m. biudžete skiriamų asignavimų pagal programas pristatymas:

Pranešėjas seniūnas Benediktas Šniaukas;

  3. Ryškėnų kultūros centro veiklos ataskaita už 2011 m.:

Pranešėja   Ryškėnų kultūros centro direktorė Romualda Virketienė;

  4. Sportinės veiklos ataskaita per 2011 m.:

Pranešėjas Tomas Gaurylius

  5.  Diskusijos.

Seniūnas   Benediktas Šniaukas

Pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo pateikti iki 2012-02-09,
tel. ( 8 444) 72 234;