Estijos ambasadorius atsisveikino su Petru Kuizinu

0
94
estijos ambasada meras
Estijos ambasadorius Lietuvoje Tomu Kuku ir Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas.

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas lankėsi Vilniuje, kur susitiko su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje aptarė svarbius klausimus dėl projekto „Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė“ rangos darbų, dalyvavo atsisveikinimo vakare su Nepaprastuoju ir įgaliotuoju Estijos ambasadoriumi Lietuvoje Tomu Kuku (Toomas Kukk). Su ambasada Telšiai neseniai užmezgė draugystę ir partnerystę, kurią planuoja tęsti ir toliau.

Atsakomasis vizitas

Priminsime, kad neseniai Telšiuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, susitikime su gyventojais jai užduota nemažai klausimų. Reaguodamas į gyventojų poreikius ir pateiktus prašymus, rajono meras atsakomuoju vizitu aplankė A. Pabedinskienę ir jai pristatė gyventojų prašymus.

Telšių rajono savivaldybė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) įgyvendina valstybės investicijų kapitalo projektą „Telšių „Vilties“ mokyklos pastato, esančio Kalno g. 9, Telšių m., rekonstrukcija“. Projekto vertė siekia 1,4 mln. eurų. „Dėl objektyvių priežasčių 2015 m. projektui panaudoti 122 tūkst. eurų, o likusi suma grąžinta projekto sutartyje nurodytomis sąlygomis. Šiais metais lėšų minėtam projektui nebuvo skirta, todėl ir kreipiausi į ministrę su prašymu atsižvelgti į tai ir projektą įtraukti į 2017 – 2019 m. investicijų programą“, – sakė rajono meras P. Kuizinas.

Su ministre aptarti socialiniai klausimai, daugiabučių butų pritaikymo neįgaliesiems finansinės problemos, Telšių „Vilties“ mokyklos, kurioje ugdomi negalią turintys vaikai, poreikiai. „Socialinės problemos panašios visoje Lietuvoje, ir kad jas galima būtų spręsti, turime žinoti savivaldybių prioritetus šioje srityje, skaudžiausias vietas“, – sakė A. Pabedinskienė. Telšių rajone, kaip ir visoje šalyje, aktuali globos sistemos pertvarkos plėtra. Pasak Telšių rajono mero P. Kuizino, Vaikų globos namai – nebe ta įstaiga, kur turi gyventi vaikai „Jie turi turėti galimybę gyventi šeimose“. Tam plėtojama ir laikinos globos sistema, skatinamos budinčios šeimynos, aktyviai bendraujama su GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) konsultantais. SADM ministrė pažadėjo atsižvelgti į prašymus ir ieškoti dar didesnių finansavimo galimybių Telšių rajonui.

Prašo paskubinti darbus

Gyventojams daug nepatogumų sudaro aplink miestą vykstantys kelio remonto darbai. Vienas jų – uždaryta geležinkelio pervaža Šiaulių plento link. Susisiekimo ministerijoje darbo grupėje dalyvavęs meras P. Kuizinas ragino nebeatidėlioti ir paskubinti darbus.

Rangovai nuties 9,5 km naujo bei rekonstruos 7,7 km jau esamo geležinkelio kelio. Taip pat bus rekonstruotas pėsčiųjų viadukas ir pastatytas naujas, skirtas automobiliams, įrengtos garsą slopinančios sienutės, pertvarkyti inžineriniai tinklai bei traukinių eismo valdymo sistemos. Įgyvendinus projektą keleiviniai traukiniai šiame ruože galės vykti iki 160, o prekiniai iki 120 kilometrų per valandą greičiu, padidės ruožo pralaidumas, sutrumpės kelionės laikas.

Atsisveikinimas su ambasadoriumi

Estijos ambasadorius šiemet, liepos 31 – ąją, baigia savo ketverių metų kadenciją ir išvyksta dirbti kitur. Estijos ambasadoje vykusiame renginyje dalyvavo kitų šalių ambasadoriai, politikai, šalies valdžios atstovai.

Su T. Kuku atsisveikino Estijos lietuvių bendruomenė, kolegos, partneriai, Telšių rajono savivaldybės meras kadenciją baigiančiam ambasadoriui įteikė nuotrauką, kurioje T. Kukas nusifotografavęs prie Telšių meškutės. Estijos ambasadoriui padėkota už nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą pastaruosius ketverius metus plėtojant glaudžius ir draugiškus Lietuvos ir Estijos santykius.

Atsisveikindamas su visais diplomatas pristatė savo žmoną, dėkojo jai už visokeriopą paramą ir palaikymą, padėkojo savo kolegei vyriausiajai patarėjai politikos ir konsuliniais klausimais Tijai Miler (Tiia Miller).

Estija yra svarbi Lietuvos partnerė regione, Europos Sąjungoje, NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose. Šiais metais Lietuva ir Estija mini diplomatinių santykių atkūrimo 25 – metį.

Telšių rajono savivaldybės informacija