Germanto ir Masčio ežerų maudyklų vanduo švarus

0
82

maudynesTelšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius atliko pakartotinius vandens tyrimus iš Germanto ir Masčio ežerų. Germanto ir Masčio ežerų maudyklų vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai atitinka higienos normos reikalavimus pagal 2007-12-21 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1055 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir juose maudytis saugu, praneša Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Sandra Valančienė.

Telšių.info