Iki birželio 1 d. 2014 metų pelno mokestį reikia ne tik deklaruoti, bet ir sumokėti

0
70

e_vmiPrimename, kad iki birželio 1 d. Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio vienetų nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti Metines pelno mokesčio deklaracijas (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, versija 04) už 2014 metų mokestinį laikotarpį ir sumokėti jose deklaruotą pelno mokestį.

Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos.

Pelno nesiekiančios organizacijos, kurios nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos ar tokios pajamos buvo skirtos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, ir gautą paramą naudojo tik pagal Labdaros paramos įstatyme nustatytą paskirtį bei iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negavo 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos, gali būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo.

Pelno nesiekiančios organizacijos, pageidaujančios būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, iki birželio 1 d. privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti prašymą „Laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo“. Prašymą rekomenduojame teikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI.

Be to, pažymime, kad deklaraciją arba prašymą privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei jie nebuvo pateikti.

Laiku nepateikusiems deklaracijų bei nesumokėjusiems mokesčio bus taikoma administracinė atsakomybė – surašomi protokolai ir skiriamos baudos.

Išlaidų pripažinimui sąnaudoms pagal kasos aparato kvitus bus taikomi griežtesni apribojimai

Informuojame, kad gyventojai, vykdantys individualią veiklą bei juridiniai asmenys nuo 2015 m. birželio 1 d. prekių ir paslaugų pirkimo sumas, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitai, sąnaudoms galės priskirti tik tais atvejais, jei jų įsigijimo vertė (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, toliau – PVM) neviršys 100 eurų. Šiuo metu, t.y. iki 2015 m. gegužės 31 d., prekių ir paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (įskaitant PVM) riba – 290 eurų.

Taip pat nuo 2015 m. birželio 1 d. degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos pripažįstamos leidžiamiems atskaitymams pagal kasos aparatų kvitus tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitai pagal kuriuos galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją. Šiuo metu, t.y. iki 2015 m. gegužės 31 d., degalų įsigijimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, netaikant vertės apribojimų.

Raginame mokesčių mokėtojus atkreipti į tai dėmesį ir buhalterinę apskaitą vesti laikantis aukščiau minėtų reikalavimų.

Primename, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

 

Marijampolės AVMI informacija