Iš Telšių regiono nepriimtos mišrios komunalinės atliekos įtarus galimą jų taršą radioaktyviosiomis medžiagomis

0
101

radioaktyviosTelšių regiono atliekų tvarkymo centro specialistai informavo Radiacinės saugos centro Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių, kad UAB „Fortum Klaipėda“ suveikė stacionarūs jonizuojančiosios spinduliuotės lygio matavimo vartai, skirti per juos judančių objektų radiacinei kontrolei atlikti, kai iš Telšių regiono buvo atvežtos deginti mišrios komunalinės atliekos.

UAB „Fortum Klaipėda“ atsisakė priimti atvežtas atliekas ir grąžino Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui, kuris jas paliko saugomoje teritorijoje Telšiuose, ir apie tai informavo Radiacinės saugos centrą.

Nustatyta, kad šių atliekų skleidžiamas jonizuojančiosios spinduliuotės lygis nekelia grėsmės gyventojų sveikatai ir aplinkai. Nepaisant to, Radiacinės saugos centras, siekdamas ištirti ir nustatyti stacionariųjų jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo vartų suveikimo priežastį, lapkričio 29 d. Telšių regiono atliekų tvarkymo centro teritorijoje atliks detalius tyrimus.

Sigutė Gaulienė
Vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene)
Radiacinės saugos centras