Įspėtas rajono šilumos tiekėjas, biržoje nepirkusios reikiamo kiekio biokuro

0
32

kaminasKomisija posėdyje priėmė sprendimą skirti įspėjimus šilumos tiekėjui UAB „Litesko“ ir nepriklausomam šilumos gamintojui AB „Simega“, nes 2014 m. biržoje nepirko arba įsigijo nepakankamą biokuro kiekį, t. y. mažiau nei 10 proc.

Komisija nustatė, kad UAB „Litesko“ filialai „Alytaus energija“, „Marijampolės šiluma“, „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje, „Telšių šiluma“, „Vilkaviškio šiluma“, „Kelmės šiluma“ 2014 m. visai nepirko biokuro biržoje, o UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“ ir AB „Simega“ įsigijo nepakankamą kiekį. 2015 m. visoms įmonėms numatytas įpareigojimas biržoje pirkti ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo biokuro kiekio.

Rugsėjo 10 dienos posėdyje už tą patį pažeidimą Komisija vienuolikai bendrovių skyrė įspėjimus, vienai – piniginę baudą.

Šilumos tiekimo ir gamybos veikla užsiimančioms įmonėms privalomas įpareigojimas įsigyti biržoje numatytą kiekį biokuro taikomas siekiant užtikrinti, kad vartotojai už šilumos energiją mokėtų mažiausiomis sąnaudomis pagrįsta kaina. Šįmet biržoje privaloma įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. reikalingo biokuro kiekio, nuo kitų metų – 100 proc.

Šis įpareigojimas įmonėms netaikomas tuo atveju, jeigu pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau.

Taikydama sankcijas Komisija siunčia signalą rinkos dalyviams, kad nuolat atliks stebėseną ir kontroliuos, kad biržoje būtų įsigyjamas riekiamas kiekis biokuro.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija