Kaip skirstysime paramą pieno gamintojams

0
35

pienasŽemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė susitiko su socialiniais partneriais aptarti, pagal kokius kriterijus derėtų paskirstyti laikinąją išskirtinę pagalbą šalies pieno sektoriaus ūkininkams. Pagal 2015 m. spalio 15 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą Lietuvos gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams skirta europinė 12,63 mln. eurų parama. Pažymėtina, kad dar tiek pat paramos galės skirti valstybė iš nacionalinio biudžeto. Lietuva iki šių metų pabaigos privalo informuoti Europos Komisiją apie objektyvius kriterijus, kuriais remiantis bus paskirstyta ši parama.

Jau nuspręsta, kad 400 tūkst. eurų iš bendro paramos voko atiteks afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulių augintojams kompensuoti dėl kainų skirtumo patirtus nuostolius.  Likusi voko dalis bus skirta pieno gamintojams.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis informavo, jog pagal EK reglamento nuostatas ir europinė, ir nacionalinė parama turi būti paskirstytos pagal tuos pačius vieningus kriterijus. „Papildomai paklausus Europos Komisijos Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto posėdyje dėl paramos paskirstymo kriterijų taikymo ES ir nacionalinei daliai, buvo atsakyta, kad jeigu ES dalis bus paskirstyta vienais kriterijais, o nacionalinė dalis – kitais, tai pastaroji gali būti laikoma kaip valstybės pagalba, kuri neleidžiama, ir šaliai narei gresia sankcijos“  – paaiškino R. Krasuckis.

Dauguma socialinių partnerių siūlė, jog parama turi būti paskirstyta vienodai visiems pieno gamintojams pagal parduoto pieno kiekį. Žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkė Jūratė Dovydėnienė ir kiti kooperatyvų atstovai tikino, jog bent 10 proc. paramos turėtų būti skirta išmokėti didesnes kompensacijas pieno gamintojų kooperatyvų nariams, kurie pardavė pieną, nes jie nuo embargo nukentėjo labiausiai, mat pieno perdirbėjai supirkimo kainas labiausiai sumažino būtent kooperatyvams. Šis pasiūlymas sukėlė daugiausia diskusijų tarp socialinių partnerių. J. Dovydėnienė sakė mananti, jog didesnių kompensacijų mokėjimas kooperatyvų nariams ne tik būtų teisingas, bet tai būtų ir labai aiškus akstinas žmonėms vienytis į kooperatyvus.

Žemės ūkio ministrė pabrėžė, jog dėl paramos skirstymo socialiniai partneriai turi susitarti tarpusavyje. Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta laikinąją išskirtinę pagalbą šalies pieno sektoriaus ūkininkams mokėti vienodai visiems pagal parduoto pieno kiekį, o kooperatyvams remti ieškoti kitų galimybių ir lėšų. Žemės ūkio ministrės susitikimas su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ atstovais, kur bus svarstomas paramos kooperatyvams klausimas, vyks lapkričio 5 d.