2013 metais Telšiai laukia Jo Šventenybė popiežius Benedikto XVI

0
63

benediktasSusitikime su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi Vidmantu Svečiuliu meras V. Kleiva pasakojo, kad 2013 m. rugpjūčio mėnesį Telšiuose bus minimas tarptautinio masto įvykis – Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus, į iškilmes Lietuvos Vyskupų konferencijos vardu pakviestas Jo Šventenybė popiežius Benediktas XVI, tad Telšių r. savivaldybė stengiasi intensyviai tvarkyti miestą. Dalyvaudama ES, Vyriausybės ir Telšių r. savivaldybės finansuojamoje „Mažųjų ekonominių centrų vystymo programoje“ tvarko Telšių senamiestį, Masčio ežero pakrantę bei viešąsias miesto erdves, iš pagrindų rekonstruoja centrinį miesto stadioną, stato 900 vietų amfiteatrą. Iš LR Vyriausybės patvirtintos jubiliejaus programos lėšų remontuoja Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą, ruošiamasi atnaujinti Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminariją, ją pritaikant apgyvendinti svečiams, tvarkomos miesto aikštės, senamiestyje rekonstruojami apšvietimo tinklai, atnaujinami muziejai ir vykdomi kiti pasiruošimo darbai. Meras minėjo, kad kartu su minėtais darbais vykdoma Ežero gatvės atkarpos nuo Respublikos gatvės iki statomo amfiteatro rekonstrukcija, bus sutvarkyta ir apšviesta gatvė, prieigos prie namų.

Telšių.info