Migracijos skyrius informuoja asmenis kurie nori gauti leidimą gyventi Lietuvoje

0
70

pasaiVasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, kuris nustato, kad jeigu prašymas išduoti, pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimas arba leidimų įforminimas tiek išdavimo, tiek keitimo atvejais per terminą, perpus trumpesnį už Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytą ilgiausią terminą, valstybės rinkliava didinama du kartus.

1. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje:

• Prašymo išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas bendra tvarka – 300 Lt, skubos tvarka – 600 Lt.

• Leidimo laikinai gyventi įforminimas bendra tvarka – 100 Lt, skubos tvarka – 200 Lt.

2. Lietuvos Respublikoje ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi):

• Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas bendra tvarka – 150 Lt, skubos tvarka – 300 Lt.

• Prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas bendra tvarka – 40 Lt., skubos tvarka – 80 Lt.

• Leidimo nuolat gyventi įforminimas bendra tvarka – 100 Lt, skubos tvarka – 200 Lt.

Užsieniečiai, kurie pageidauja paslaugas gauti skubos tvarka, atitinkamo dydžio valstybės rinkliavą turi sumokėti prieš pateikdami prašymą išduoti, pakeisti ar įforminti leidimą laikinai gyventi ar leidimą nuolat gyventi ir kartu su šiuo prašymu pateikti sumokėtos atitinkamo dydžio valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą. Valstybės rinkliava už paslaugą (įmokos kodas – 5740) mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Telšių aps. VPK informacija