Miško ruošai – ir šiemet ypatingas darbo inspektorių dėmesys

0
56

medkirtysValstybinė darbo inspekcija, kaip ir pernai, vasarį intensyviau tikrins miško kirtavietes. Ši planinė tikrinimų akcija skirta nelegalaus darbo bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai.

Daugiausiai miško darbų atliekama žiemą – tai ir stačiojo miško kirtimas, ir vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas, įstrigusių medžių nuleidimas. Visi šie darbai priskiriami prie pavojingų darbų ir kiekvienais metais kainuoja nesaugiai dirbusiųjų gyvybes ar sunkius sužalojimus – mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumas, skaičiuojant 100 tūkst. darbuotojų, pernai šalies vidurkį viršijo 10 kartų. Apie pavojingoje zonoje buvusio miško ruošos darbininko žūtį užgriuvus pjaunamam medžiui jau gautas pranešimas ir šiais metais.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis ragina ypač rūpintis jaunų, nepatyrusių darbuotojų mokymu saugiai dirbti, juos supažindinti su galimais darbo vietoje pavojais. Kaip liudija skaudi praėjusių metų patirtis, iš 7 sunkiai ar mirtinai nukentėjusių miško darbuotojų 6 dirbo pirmus metus ar vos daugiau nei metus. Taip pat atkreiptinas įmonių vadovų dėmesys, kad kirtavietėse sužaloja ne tik virstantys medžiai. Būtina vertinti darbuotojų riziką susižaloti visais aspektais – net ir suteikiamose buitinėse patalpose dėl netinkamo apšildymo galima apsinuodyti arba dirbant arti elektros oro linijos gali traumuoti elektros srovė.

Darbo inspektoriai miško kirtavietes tikrins pagal Miško ruošos darbų vykdymo kontrolinį klausimyną, kuris yra paskelbtas VDI interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai. Pagal jį įmonių ar darbų vadovai gali iš anksto pasitikrinti, ar darbai organizuojami saugiai.

Siekdami išsiaiškinti, kaip miško kirtavietėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, darbo inspektoriai darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų prevencijos aspektu taip pat nagrinės miškų urėdijų ir miško ruošos įmonių (ypač jeigu miško kirtavietėje dirba kelios įmonės) sudarytas sutartis, praneša Audronė Guigaitė Komunikacijos sk.vyr.specialistė Valstybinė darbo inspekcija.

Telšių.info