Mokslo metų pradžioje – Nevarėnų vidurinė mokykla susidurs su keblumais

0
45

Pagal savivaldybių pateikiamą informaciją, Lietuvoje šiuo metu yra renovuojamos 165 mokyklos. Alytaus rajono, Varėnos, Jurbarko, Panevėžio, Šilutės, Mažeikių, Plungės, Telšių, Kaišiadorių, Ukmergės rajonų mokyklose renovavimo darbai taip pat tęsis ir rudenį, tačiau nei Rugsėjo pirmosios šventei, nei ugdymo procesui dėl savo pobūdžio jie nesutrukdys.
Telšių r. Nevarėnų vidurinės mokyklos 7–12 klasių mokiniai į Rugsėjo 1-osios šventę susirinks toje mokyklos dalyje, kuri jau renovuota, o pradinukai ir penktokai su šeštokais mokysis Nevarėnų vidurinės mokyklos Mitkaičių skyriaus patalpose (mokiniai iki šios mokyklos bus vežiojami). Kol kas problemiška Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos renovacija, tačiau ši gimnazija mokslo metus žada pradėti rugsėjo 1 d.

Mokyklos remontuojamos, atnaujinamos pagal įvairias programas. Joms skiriama ir ES parama, ir valstybės lėšos.
ES paramos lėšomis (140 mln. Lt), kurios skiriamos per Ūkio ministeriją, 2010 m. atnaujinamos, modernizuojamos 76 švietimo įstaigos. Mokyklose įrengiamos energiją taupančios priemonės, dengiami nauji stogai, sandarinami langai, lauko durys, sienos ir kt. Šiemet rudenį tikimasi baigti rekonstruoti 50 mokyklų pastatus, kiti bus baigti 2011 m., nes užtruko viešieji pirkimai, paraiškų vertinimai ir techninių projektų rengimas.

Švietimo ir mokslo ministerija iš savo gautų asignavimų taip pat skyrė po 230 tūkst. litų trisdešimt vienai mokyklai vidaus patalpoms modernizuoti. Šias mokyklas atrinko savivaldybės.
Ministerija taip pat skyrė po 38,8 tūkst. Lt 18-ai didmiesčių mokyklų – už šiuos pinigus bus atnaujintos gamtos mokslų laboratorijos.

2010 m. iš kito šaltinio – Valstybės investicijų programos lėšų – toliau finansuojami 73 švietimo įstaigų investicijų projektai. Už šias lėšas šiemet bus baigti rekonstruoti ar statyti 13 švietimo įstaigų, informuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Telšių.info