Nepasiturintiems gyventojams valstybė padengia visas būsto atnaujinimo išlaidas

0
66

Pastaruoju metu buvo pastebima tendencija, pasak Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus Valentino Petkūno, kad gaunantieji socialinę paramą žmonės nenoriai dalyvauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Juos turėtų paskatinti didžiulė valstybės parama. Juk nepasiturintiems senų daugiabučių gyventojams pagal „JESSICA“ programą valstybė padengia visas būsto atnaujinimo išlaidas, jeigu pensininkai, vieniši asmenys ar nepasiturinčios šeimos turi teisę į mokesčio už šildymą lengvatą. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir vienam iš šeimos narių netekus darbo, būsto atnaujinimo paskolą ir palūkanas taip pat kompensuos valstybė, net jeigu šeima gyvens jau modernizuojamame ar ką tik atnaujintame name.

Daugiabučių atnaujinimo programoje dalyvausiantys nepasiturintys gyventojai nepatirs jokių su namo atnaujinimu susijusių išlaidų. Jiems tik reikia laiku sutvarkyti dokumentus valstybės paramai gauti. Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturinti šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą. Kartu su prašymu reikia pateikti Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo numatytus duomenis piniginei socialinei paramai gauti ir kitą būtiną informaciją.

Paprastai senuose daugiabučiuose gyvena nemažai pensinio amžiaus žmonių. Pavyzdžiui, Panevėžyje Marijonų gatvėje jau baigiamame atnaujinti daugiabutyje apie 20 proc. gyventojų būsto modernizavimas nieko nekainuos, nes jiems taikoma minėtoji lengvata. Alytuje šiuo metu pagal „JESSICA“ programą atnaujinamas pirmasis daugiabutis – Alyvų tako gatvėje. Iš 24 šio namo butų aštuoniuose gyvena socialiai remtini asmenys. Taigi daugiau kaip 30 proc. šio daugiabučio modernizavimo darbų bus vykdoma valstybės lėšomis.

Kartais namo gyventojai, kurie negauna kompensacijos už šildymą, nuogąstauja, kad turės padengti kredito ir palūkanų dalį už socialiai remtinus kaimynus. Kaip sakė Valentinas Petkūnas, savivaldybė bendrijai už asmenis, turinčius teisę į kompensaciją už šildymą, jiems tenkančią kredito dalį ir palūkanas apmokės iš anksto, todėl kitiems namo gyventojams nereikės padengti nei kredito dalies, nei palūkanų už šiuos kaimynus.

 

Telšių.info