Norint legaliai mokyti kitus už pinigus, pakanka įsigyti verslo liudijimą

0
93

korepetitoriusPagrindiniai faktai:

Papildomo mokymo veikla turi būti įteisinta įsigyjant verslo liudijimą arba registruojant individualią veiklą pagal pažymą.

Praėjusiais metais verslo liudijimą „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“ buvo įsigiję 5224 Lietuvos gyventojai, biudžetą jie papildė ~150 tūkst. Eur.

Šiemet verslo liudijimą papildomo mokymo veiklai įsigijęs jau 4791 gyventojas.

Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius už verslo liudijimus nustato savivaldybės, kai kurioms gyventojų grupėms numatytos lengvatos.

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, jog teikiant pagalbą mokiniams, kurie pageidauja gilinti studijuojamo/mokomojo dalyko žinias ir gaunant už tai atlygį būtina šią veiklą įteisinti. Paprasčiausias būdas tai padaryti – įsigyti verslo liudijimą.

Mokytojai, padedantys mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, teikiantys pagalbą mokiniams, kurie nori gilinti studijuojamo dalyko žinias arba tiems, kuriems mokykloje mokytis tam tikro dalyko sekasi prasčiau, ir gaunantys iš tos veiklos pajamų, gali pasirinkti vieną iš dviejų individualios veiklos vykdymo formų – įsigyti verslo liudijimą arba Mokesčių inspekcijoje registruoti individualią veiklą.

„Prasidėjus naujiems mokslo metams, raginame pedagogus, teikiančius ar dar tik ketinančius teikti papildomo mokymo paslaugas, nepamiršti įregistruoti vykdomą veiklą ir sumokėti priklausančius mokesčius. Tinkamai vykdomos mokestinės prievolės ne tik pildo valstybės biudžetą, bet yra ir puikus pavyzdys jaunajai kartai, suteikiantis galimybę jaunimą mokyti ne tik dėstomo dalyko, bet ir ugdyti sąmoningumą, sąžiningumą“, – sako Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Judita Stankienė.

Įsigiję verslo liudijimą mokymo veiklai vykdyti („Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla“), mokytojai gyventojų pajamų mokestį sumoka iš anksto prieš pradėdami vykdyti veiklą ir iki kitų metų gegužės 1 dienos gautas pajamas privalo deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje. Toks verslo liudijimas išduodamas ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui. Pvz. įsigyjant verslo liudijimą papildomo mokymo paslaugų teikimui Kaune už 5 veiklos vykdymo dienas reikėtų sumokėti 7,10 Eur gyventojų pajamų mokesčio ir 5,6 Eur dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmoką, jei įsigyjantysis verslo liudijimą yra draustas valstybiniu socialiniu draudimu (toliau – VSD).

Kitas būdas, kuriuo asmuo gali įteisinti ketinamą vykdyti mokymo veiklą – nustatyta tvarka registruoti individualią veiklą pagal pažymą (pateikiant prašymą REG812) ir, pasibaigus kalendoriniams metams, pajamų mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir į biudžetą sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Individualią mokymo veiklą pagal pažymą įregistravę asmenys nuo apmokestinamųjų pajamų (skirtumas tarp gautų (uždirbtų) pajamų ir patirtų išlaidų) moka 15 proc. pajamų mokestį. Gyventojų, vykdančių individualią trenerių veiklą, pajamos yra apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Minėti gyventojai taip pat nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų turi mokėti 28, 5 proc. VSD ir 9 proc. PSD įmokų. PSD įmokų kas mėnesį neprivalo mokėti individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurie tuo metu yra dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kt. arba jie yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininkai, neįgalūs asmenys ir kt.). Išsamesnė informacija dėl mokėtinų PSD ir VSD įmokų teikiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodroje).

VMI pažymi, kad įsigyti, prasitęsti ar nutraukti verslo liudijimą, registruoti individualią veiklą patogiausia elektroniniu būdu. Tai galima padaryti prisijungus prie Mano VMI sistemos, adresu www.vmi.lt/manovmi.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Iškilus neaiškumams pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Daugiau statistinės informacijos apie išduotus verslo liudijimus galima rasti VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/cms/statistiniai-duomenys.

Jolanta Vaičaitienė
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija