Nupiešk gražiausią žodį…

0
92

Pirmą kartą Lietuvoje skelbiamas vaikų piešinių konkursas „Nupiešk gražiausią žodį“, skirtas puoselėti lietuvių kalbą ir atskleisti jos grožį. Šiame konkurse kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokiniai, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, informuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Vaikai turi A4 formato popieriaus lape pavaizduoti jiems gražiausią lietuvišką žodį. Kitoje pusėje reikia užrašyti savo vardą, pavardę, amžių, piešinio pavadinimą, adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą, mokytojo, padėjusio parengti darbą konkursui vardą ir pavardę. Į konkursą „Nupiešk gražiausią žodį“ yra kviečiami įsitraukti lietuvių kalbos ir dailės mokytojai, kurie gali paraginti vaikus dalyvauti, padėti jiems išsirinkti gražiausią lietuvišką žodį ir jį meniškai pavaizduoti. Piešimo techniką ir priemones dalyviai gali pasirinkti savarankiškai ir konkursui atsiųsti iki trijų geriausių savo darbelių.
Vaikų piešinių konkursą inicijuoja kalbinių technologijų plėtojimu užsiimanti bendrovė „Tilde IT“, Lietuvių kalbos institutas, Švietimo ir mokslo ministerija.

Konkurso „Nupiešk gražiausią žodį“ tikslas yra paskatinti meilę lietuviškam žodžiui, atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos grožį, aktyvinti pradinių klasių ir dailės mokytojų darbą bei ugdyti jaunuolių patriotiškumą.

Dar vienas konkurso organizatorių siekis – supažindinti vaikus su didžiuoju Lietuvių kalbos žodynu. „Šie metai visiems lietuvišką žodį gerbiantiems žmonėms yra ypatingi, nes minimas Lietuvių kalbos žodyno aštuoniasdešimties metų jubiliejus. Norime paskatinti vaikus rinktis jiems gražiausią lietuvišką žodį, pasinaudojant šiuo žodynu, kurį galima rasti ir internete adresu www.lkz.lt“, – pasakojo Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė.

Vaikai savo piešinius galės siųsti iki gruodžio 1 dienos. Nugalėtojus išrinks kompetentinga komisija, kuri įvertins atsiųstų darbų atitikimą konkurso nuostatams: temos atitikimą, piešinio originalumą, grožį, estetiškumą ir meniškumą. Gražiausiai nupieštų lietuviškų žodžių autoriai gruodžio viduryje bus apdovanoti kompiuteriu su programine įranga, fotoaparatu ir mobiliuoju telefonu. Dalyvius taip pat džiugins kitų rėmėjų dovanos. Geriausi vaikų piešiniai bus eksponuojami interneto tinklalapio www.lituanika.lt galerijoje.

Lietuviško žodžio puoselėjimui ir grožiui skirtame piešinių konkurse „Nupiešk gražiausią žodį“ raginami dalyvauti visi kūrybingi, lietuvių kalbai ir dailei neabejingi pradinių klasių moksleiviai.

Telšių.info