Pasirašyta sutartis vietos bendruomenių veiklai finansuoti

0
87

Sutarties-pasirasymo-dalyviTelšiuose socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius iškilmingai pasirašė sutartį, davusią startą Vietos bendruomenių savivaldos programai įgyvendinti 2013 metais. Sutartys pasirašytos su šešiolikos savivaldybių vadovais. Renginyje taip pat dalyvavo Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Rūta Narmontienė.

„Esu įsitikinusi, kad reikia atiduoti daugiau atsakomybės vietos bendruomenėms už jų artimiausios aplinkos problemų sprendimą, pasitikėti bendruomenės narių, jų atstovų, vietos valdžios ir bendruomenės organizacijų galimybėmis sutelktai imtis svarbiausių klausimų sprendimo, sudaryti tokiai veiklai reikalingas sąlygas. Todėl priėmėme sprendimą pratęsti pernai įgyvendintą iniciatyvą – patvirtinti Vietos bendruomenių savivaldos programą ateinantiems 3 metams. Šiemet jai skirta 8 mln. litų. Džiaugiuosi, kad ir šiemet visos 60 Lietuvos savivaldybių įsitraukė į programos įgyvendinimą“, – sakė ministrė A. Pabedinskienė.

Pasak ministrės, ši programa ypatinga tuo, kad leidžia efektyviai panaudoti valstybės skiriamas lėšas, nes būtent patys bendruomenių nariai geriausiai žino, ko trūksta jų aplinkoje gyvenantiems žmonėms, kokios yra jų krašto socialinės problemos.

„Sprendimų priėmimo perleidimas bendruomenėms padeda mažinti atotrūkį tarp miestų ir kaimų gyventojų, geriau pasirūpinti nepasiturinčiomis šeimomis, neįgaliaisiais ir kitais pažeidžiamiausiais bendruomenės gyventojais, puoselėti jų ir visos bendruomenės poreikiams pritaikytas viešąsias erdves. Manau, kad vieninga veikla ir tikslingai panaudojamos lėšos gali pagerinti visos bendruomenės gyvenimo kokybę“, – pridūrė ministrė A. Pabedinskienė.

Savivaldybės administracijos direktoriui B. Kryžiui ministrė įteikė albumą nuotraukoms, kuriuose bendruomenės galės išsaugoti gražiausias ir prasmingiausias bendruomenių įgyvendintų iniciatyvų akimirkas.

Mažeikių rajono savivaldybei skirta 141,8 tūkst. litų. Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-137 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų bendruomenių sprendimams įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mažeikių seniūnijai skirta 64,5 tūkst. Lt, Laižuvos seniūnijai – 6,8 tūkst. Lt, Mažeikių apylinkės seniūnijai – 10,7 tūkst. Lt, Reivyčių seniūnijai – 7,8 tūkst. Lt, Sedos seniūnijai – 9,9 tūkst. Lt, Šerkšnėnų seniūnijai – 8,2 tūkst. Lt, Tirkšlių seniūnijai – 11,9 tūkst. Lt, Viekšnių seniūnijai – 12,9 tūkst. Lt, Židikų seniūnijai – 9,1 tūkst. Lt.

„Turint tokį sudėtingą Savivaldybės biudžetą, kai vietos bendruomenėms visiškai negalėjome skirti lėšų, ši Vietos bendruomenių savivaldos programa yra labai didelė parama. Manau, kad lėšos bus efektyviai panaudotos“, – sakė Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys.

Pernai bendruomenės daugiausia priėmė sprendimų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, taip pat prisidėjo prie kultūrinės ir švietėjiškos veiklos rėmimo (savišvietos ir kultūriniai renginiai, šventės, padedančios suburti bendruomenės narius, garsinti bendruomenę už jos ribų), jaunimo užimtumo galimybių plėtimo (vaikų žaidimo, krepšinio aikštelių įrengimas, taip pat įvairaus sportinio inventoriaus įsigijimas, įvairių jaunimo sporto komandų rėmimas, vaikų ir jaunimo stovyklų organizavimas) ir kt.,praneša Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius.

Telšių.info