Pradedama akcija „Atliekų deginimo prevencija“

0
37

ugnisAtėjus pavasariui žmonės ima tvarkyti savo sodus, daržus ir ūkius. Deja vis dar pasitaiko tokių, kurie susidariusias atliekas degina. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento agentūros pradės rengti reidus, kurių metu bus tikrinamos privačios valdos ir įmonių katilinės, siekiant nustatyti atliekų deginimo pažeidimams.

Primename, kad sodininkystės ir daržininkystės atliekas, žolę ir lapus miestuose ir miesteliuose deginti draudžiama (LR aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 patvirtinti “Aplinkosauginiai reikalavimai deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas” Žin. 1999, Nr. 75- 2284). Kitas atliekas deginti buityje ir įmonių katilinėse draudžia LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr.98-2813 20 str.) ir “Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės”.

Už žolės, nukirstų medžių, lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimą, pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus, piliečiams gresia baudos nuo 28 iki 231 eur, o pareigūnams – nuo 57 iki 289 eur (ATPK 83/1str. 1d.).

Taip pat gali tekti aplyginti gamtai padaryta žalą. Šiuo metu numatyta, kad vien už deginimo faktą yra numatytas 100 eurų žalos dydis, prie jo pridedant apskaičiuotą žalą gamtai pagal išdeginto ploto dydį.

Primename, kad biologiškai skaidžias (Sodo, daržo ir pan.) atliekas galima kompostuoti arba vežti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

Apie neleistinus atliekų deginimo atvejus galima pranešti ir seniūnijoms, Savivaldybės viešosios tvarkos skyriui, aplinkos apsaugos agentūroms arba tiesiog paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Artūras Konderauskas
LR AM Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus
Vyriausiasis specialistas