Prasidėjo Žemaičių Kalvarijos atlaidai

0
56

altŽemaičių Kalvarijoje prasideda didieji ir, kaip teigiama, seniausieji Lietuvoje Kalvarijos kalnų atlaidai. Iki liepos 12 dienos Žemaičių Kalvarijoje bus meldžiamasi už šeimas, ligonius, socialinius darbuotojus, valstybės vadovus, žemdirbius, kunigus, mokytojus, krikščionišką Lietuvos dabartį ir ateitį bei kitomis intencijomis. Telšių apsk. VPK informuoja, jog liepos 9 d. Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose bus meldžiamasi už Lietuvos policiją, savivaldybių vadovus ir darbuotojus, taip pat už jų šeimų narius. Ceremonija prasidės iškilminga Telšių, Klaipėdos ir Tauragės apskričių policijos pareigūnų rikiuote su policijos įstaigų atributika, vėliau Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje vyksŠv. Mišios, kurioms vadovaus J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Sumos plocijos pareigūnai dalyvaus Kryžiaus Kalnų procesijoje. Šią dieną Žemaičių Kalvarijos atlaiduose dalyvaus Lietuvos policijos departamento vadovai, policijos pareigūnai iš visos Respublikos. Už aktyvų bendradarbiavimą ir paramą policijai palaikant viešąją tvarką, stiprinant teisėtvarką, vykdant prevencines-švietėjiškas priemones numatoma apdovanoti J. E. Telšių Vyskupą Joną Borutą SJ ir Telšių apskrities policijos kapelioną, kanauninką Remigijų Saunorių. Kviečiami visi Telšių rajono gyventojai aktyviai dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Telšių.info