Projektuojami Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai

0
47

 2011 metų pradžioje Telšių regione prasidėjo ES Sanglaudos fondo remiamo projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (projekto Nr.VP3-3.1-AM-01-V-01-028) įgyvendinimas. Šiuo metu atliekami šio didžiulio, beveik 25 milijonus litų kainuosiančio, aplinkosauginio objekto projektavimo darbai. Su ES parama bus pastatyti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie leis sumažinti gamtos taršą, o iš sausinamo dumblo dujų bus gaminama elektros energija.

Lietuvoje apie 90 procentų nuotekų valyklose susidariusio dumblo buvo kaupiama dumblo sausinimo aikštelėse. Dumblo sausinimo aikštelės yra atviros, užima dideles teritorijas, o jose džiūstantis dumblas skleidžia nemalonų kvapą. Lietuvoje plečiant centralizuotus nuotekų tinklus dumblo kiekiai nuolat didėja.

Siekiant išspręsti nuotekų dumblo tvarkymo problemas ir apsaugoti supančią aplinką nuo didėjančios taršos, panaudojant ES fondų lėšas Lietuvoje numatyta pastatyti 10 regioninių dumblo apdorojimo įrenginių.

Įvykdžius projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ bus išspręstos naujai susidarančio dumblo tvarkymo problemos. Dumblas bus džiovinamas surenkant dujas. Jas sudeginant bus pagaminama elektros energija. Išdžiovintas dumblas užims daug mažesnius sandėliavimo plotus. Be to, pagal Europos Sąjungos normatyvus, išdžiovintą dumblą galima naudoti trašoms arba kaip kurą specializuotose katilinėse.

Į naujuosius įrenginius dumblas bus tiekiamas iš Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valyklų.

Vieni iš svarbiausių projekto tikslų – sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, bei mažinti aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius skirtumus tarp atskirų ES šalių ir atskirų regionų.

Viso projekto vertė apie 24,5 mln. litų. Iš jų ES Sanglaudos fondas finansuoja 19 mln. 657 tūkst., LR valstybės biudžetas – 2 mln. 312 tūkst. ir Telšių savivaldybės administracija – 2 mln. 459 tūkst. litų.

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys”, pasirašiusi finansavimo ir administravimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

Darbus atliks jungtinė veiklos grupė UAB „Vėtrūna” ir Stulz H+E GmbH. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdo ir projektą administruoja VšĮ „Projektų vadybos grupė“.  2013 metų gegužės mėnesį planuojama baigti visus rangos sutarties darbus.

 

 

Telšių.info