Restauruotas Žemaitijos kaimo muziejus

0
51

Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“

(projekto sutarties Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81-001) (toliau Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos lėšomis pagal priemonę „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.
Projektas ,,Žemaitijos kaimo muziejaus restauracija“ darniai integruotas į Telšių regiono 2006–2013 metų plėtros planą, Telšių rajono 2004–2020 metų strateginį plėtros planą, jo įgyvendinimas tiesiogiai prisidėjo prie šių strateginių dokumentų tikslų pasiekimo. Atsižvelgiant į lėšų poreikį bei Telšių rajono savivaldybės finansines galimybes, Telšių rajono savivaldybė nuosavomis lėšomis nebuvo pajėgi įgyvendinti tokios didelės finansinės apimties projekto. Be paramos tokios apimties projektas nebūtų buvęs įgyvendintas arba būtų įgyvendintas administracijos lėšomis mažesnės apimties, prastesnės kokybės arba per ilgesnį laikotarpį. Todėl ir buvo parengtas projektas ES Struktūrinei paramai gauti.
Projektui įgyvendinti skirta 2 590 874,00 Lt, kurių 85 proc. sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. skirta iš Telšių r. savivaldybės biudžeto. Projekto pradžia – 2008 m. gruodžio mėn., projekto pabaiga – 2011 m. gruodžio mėn.
Žemaitijos kaimo muziejus (toliau – Muziejus) – vienintelis šiaurės Lietuvoje Skanseno muziejus, teikiantis kultūrinio turizmo paslaugas. Skanseno muziejų veikla – viena iš patraukliausių ir dar mažai Lietuvoje išnaudotų galimybių turistams pritraukti. Rekonstruoti muziejaus pastatai-eksponatai ir turistams pritaikyta muziejaus aplinka (sukurta būtina turistams aptarnauti viešojo turizmo infrastruktūra) leidžia plėsti kultūrinio turizmo paslaugų spektrą, didinti turistų srautus ir turizmo sektoriaus pajamas. Rekonstruotuose pastatuose-eksponatuose užtikrintos tinkamos sąlygos turistams aptarnauti, sudarytos darbo sąlygos darbuotojams. Sutvarkyti pastatai ir teritorija kuria teigiamą muziejaus įvaizdį ir didina objekto turistinį patrauklumą; išnaudojamas objekto turistinis potencialas. Muziejaus pastatai po rekonstrukcijos yra geros būklės – pakeistos susidėvėjusios konstrukcijos. Naujai rekonstruoti pastatai išvengė sunykimo. Taip pat įsigyta turistams aptarnauti būtina įranga, t. y. suoliukai, informacinės rodyklės, informacinė lenta bei šiukšliadėžės.
Įgyvendintas pagrindinis projekto tikslas – išplėsti Žemaitijos kaimo muziejuje teikiamų kultūrinio turizmo paslaugų spektrą. Iškelti uždaviniai – rekonstruoti muziejaus pastatus ir pritaikyti juos kultūrinio turizmo paslaugoms teikti bei sukurti muziejaus teritorijoje viešąją turizmo infrastruktūrą – išspręsti.
Įgyvendinus projektą, sudarytos geresnės sąlygos projekto tikslinėms grupėms: tiesioginiams naudos gavėjams – turistams, kasmet aplankantiems  Žemaitijos kaimo muziejų – apie 3 500 asmenų. Pasiekti rezultatai – išvystytas veikiantis Skanseno muziejus, atskleidžiantis ir reprezentuojantis Žemaitijos regiono žmonių gyvenimo būdą ir tradicijas, didėja turistų srautai, turizmo sektoriaus pajamos, mažėja sezoniškumas.

 

 

Telšių.info

 

Žemaitijos kaimo muziejus

Nuotrauka iš telsiai.net