Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

0
62

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondas kviečia teikti paraiškas lengvatinei paskolai gauti iki š.m. vasario 3 dienos.

Telšių rajono savivaldybė yra įsteigusi Telšių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) skatinimo fondą, kuris finansiškai remia smulkias ir vidutines įmones ir taip skatina vietos gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą.

SVV skatinimo rėmimo fondo taryba suteikia terminuotus kreditus smulkiems ir vidutiniams verslininkams verslui pradėti ir plėtoti. Verslininkai turi būti įregistravę įmones arba turintys individualios veiklos pažymėjimą ir verslą plėtojantys Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. Kreditas suteikiamas iki 30 tūkst. litų su 5 (penkiais) proc. metinių palūkanų. Suteikiamo kredito grąžinimo terminas – iki 3 metų.     

Prioritetai suteikiant paskolas – vykdantiems gamybos ir paslaugų verslą, atsižvelgiant į sukuriamų naujų darbo vietų skaičių. Finansuojamos konkrečios projekto dalys: įrengimų, medžiagų, patalpų įsigijimas.

Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui yra suteikiamos konkurso keliu.

Jei norinčių gauti paskolą yra daugiau nei tam skirta lėšų, tai Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo taryba paskolas skiria atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

– verslo svarba rajonui,
– sukuriamas naujų darbo vietų skaičius,
– paskolos grąžinimo laikas.

Pareiškėjai, norėdami gauti finansinę paramą, Komisijai  pateikia:
1. nustatytos formos prašymą;
2. nustatytos formos paramos gavėjo anketą;
3. paramos naudojimo (išlaidų) sąmatą;
4. verslo planą;
5. įmonės įregistravimo dokumentus arba individualios veiklos pažymėjimą;
6. jei verslas jau pradėtas – trumpą informaciją apie tai, nes svarstydama paraiškas, Komisija gali pareikalauti papildomos medžiagos.

Prašymo formą, paramos gavėjo anketą ir sąmatą galima rasti internetiniame puslapyje adresu – http://www.telsiai.lt/index.php?537950472.

Prašome teikti paraiškas lengvatinei paskolai gauti į Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos, strateginio planavimo ir investicijų skyrių, 212 kab. iki vasario 3 dienos, praneša Telšių rajono savivaldybės administracija.

Telšių.info