Telšių savivaldybė gaus ES paramą gatvių ir kelių rekonstrukcijai 

0
77

Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija su penkiomis šalies savivaldybėmis pasirašė 12 naujų sutarčių dėl Europos Sąjungos remiamų transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo.


Pagal šias sutartis gatvėms ir vietinės reikšmės keliams rekonstruoti iš viso skiriama 16,2 mln. litų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama.
Daugiausia naujų projektų – iš viso penki – pradedami Pakruojo rajone. Pakruojo mieste bus rekonstruojama Vytauto Didžiojo gatvė, taip pat po vieną gatvę bus sutvarkyta aplinkiniuose Mikniūnų, Linksmučių, Kauksnujų ir Pakruojo kaimuose.
Vilniaus rajone bus rekonstruojama Molėtų gatvė Didžiosios Riešės kaime, dar du projektai skiriami vietiniams keliams sutvarkyti.
Šalčininkų rajone numatoma įgyvendinti 2 projektus, po vieną projektą – Telšiuose ir Pagėgių savivaldybėje.
2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje iš viso numatoma įgyvendinti beveik 200 savivaldos transporto projektų, jiems numatyta 428 mln. litų ERPF parama. Projektai finansuojami pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.
Šiuo metu šalyje įgyvendinami 77 savivaldos transporto projektai, 49 projektai jau baigti. Šiems projektams įgyvendinti savivaldybėms išmokėta 129,5 mln. litų ERPF paramos ir 16 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.
Gatvių ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos darbai vyksta beveik visose savivaldybėse. Iki šiol daugiausia darbų atlikta Šiauliuose – miesto aplinkkeliui tiesti ir gatvėms rekonstruoti jau išmokėta  11,1 mln. litų ERPF paramos. Neringos ir Marijampolės savivaldybės dar nėra pasirašę nė vienos sutarties savivaldos transporto projektams įgyvendinti.
Lėšos regionų transporto infrastruktūros projektams yra paskirstytos tolygiai pagal tam tikrus kriterijus, pvz., pagal bendrą regiono teritorijoje esančių kelių ilgį, regione registruotų transporto priemonių skaičių. Kokiems konkretiems projektams panaudoti ES paramą, savivaldybės sprendžia pačios. Galutinius sprendimus priima Regionų plėtros tarybos, praneša BNS.

 

 

Telšių.info