Telšių vyskupija iš Kultūros ministerijos gavo truputi pinigų

0
29
vyskupija-telsiu
Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas. Renatos Kepežinskienės nuotrauka.

2016 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Lietuvos sakralinių kultūros paveldo objektų, finansuotinų prioritetine tvarka 2016–2020 metais, sąrašą. Jame – 10 objektų, įeinančių į Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio, Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus bei Bernardinų takų programas.

Nutarimu siekiama sudaryti prielaidas efektyviam Europos Sąjungos investicinių fondų lėšų panaudojimui aktualizuojant Lietuvos sakralinio kultūros paveldo objektus. Nesant finansinėms galimybėms sutvarkyti visų kultūros paveldo objektų, įtrauktų į Vyriausybės sakralinio paveldo programas, yra būtina nustatyti, kurie šių programų objektai turėtų būti tvarkomi prioritetine tvarka. Tokie sprendimai buvo priimti Dvišalės nuolatinės komisijos posėdžiuose, pirmininkaujant Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui ir kultūros ministrui Šarūnui Biručiui. Dvišalė nuolatinė komisija rūpinasi Katalikų Bažnyčios kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.

Vadovaujantis Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 m. programa, sakraliniai kultūros paveldo objektai, į kuriuos investuojamos ES lėšos, turės būti pritaikyti ne tik liturgijai, bet ir kitoms visuomenei aktualioms piligrimų, bendruomenių reikmėms, jie privalės būti atverti lankytojams tiek, kiek tai dera su objekto sakraline paskirtimi. Investuojant į sakralinį kultūros paveldą yra siekiama prisidėti prie bendro ekonominio regiono augimo ir socialinių problemų sprendimo, užtikrinti naujų edukacinių ir kultūrinių veiklų vykdymą.

Šis dokumentas taps pagrindu vykdant tolimesnį ES investicijų į sakralinį kultūros paveldą planavimą. Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma patvirtinti šių metų balandį.

 

Lietuvos sakralinių kultūros paveldo objektų, finansuotinų prioritetine tvarka 2016–2020 metais, sąrašas

Eil. Nr. Aktualizuojamo objekto pavadinimas Objekto valdytojas Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. eurų
1.      Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektai
1.1. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25030) viešoji įstaiga Kauno arkivyskupijos Ekonomo tarnyba 240
1.2. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2593) viešoji įstaiga Pivašiūnų piligrimų centras 808
1.3. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 842) viešoji įstaiga „Kauno arkikatedros projektai“ 2 310
1.4. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 23671) viešoji įstaiga Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba 1 376
1.5. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų koplyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27324) ir Šv. Teresės bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27322) viešoji įstaiga „Vilniaus arkivyskupijos Ekonomo tarnyba“ 2 935
1.6. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32376) viešoji įstaiga Krekenavos piligrimų centras 1 703
2.      Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programos objektai
2.1. Telšių bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1019): Šv. Antano Paduviečio katedra (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26959), vienuolyno namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 26960).

Vyskupų rūmai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15995)

viešoji įstaiga Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba 1 937
2.2. Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28061) viešoji įstaiga Telšių vyskupijos Ekonomo tarnyba 826
3.      Projektų grupės „Bernardinų takais“ objektai
3.1. Bernardinų vienuolyno ansamblis Vilniuje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 766):

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17311) ir vienuolyno namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17312)

viešoji įstaiga „Pranciškonų namai“ (PN) 460
3.2. Bernardinų vienuolyno ansamblis Kaune (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 824): Šv. Jurgio bažnyčia (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22349), vienuolyno namas(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22350) ir oficina (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 22352) viešoji įstaiga „Domus pacis“ (DP) 1 854

Kultūros ministerijos informacija